E-biogreen


E-biogreen merupakan satu jenama pilihan 1Malaysia yang memasarkan produk-produk dalam bidang bio-teknologi terutama produk penjimatan minyak petrol/diesel yang mempunyai sasaran pengguna di Malaysia melebihi 15 juta pengguna. Penggunaan produk e-biogreen akan dapat membantu pihak kerajaan mencapai untuk mengurangkan pencemaran dan pemanasan global oleh pengeluaran karbon monosida daripada kenderaan untuk jangka masa panjang disamping memberikan pengetahuan kepada semua orang bagaimana mereka dapat membantu pengurangkan pemanasan global yang akan memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan dan generasi mereka.